Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

 wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.112.234,27 zł.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 15 stycznia 2015r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul Fabrycznej 8/4, 15-483 Białystok. Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości V.I.P. Excellence-Quickly sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej, sprzeda z wolnej ręki:

Nieruchomość położoną w obrębie miejscowości Kliny, gmina Czerwonak, województwo wielkopolskie, składającą się z niezabudowanej działki geodezyjnej oznaczonej numerem 49/23 o powierzchni 0,1719 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PO1P/00215237/4, za cenę nie niższą niż  30.000,00 zł.

Oferty  z proponowaną ceną należy składać na adres Biura Syndyka:
ul. Fabryczna 8/4, 15-483 Białystok,

w terminie do 15 stycznia 2015 r. do godz. 14. Rozpatrzenie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 16 stycznia 2015r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka, na stronie www.biurosyndyka.net oraz pod nr tel. 695 299 158.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

środki trwałe i wyposażenie (wykaz na stronie: www.biurosyndyka.net) za 50% ich wartości. Oferty  z proponowaną ceną należy składać na adres Biura Syndyka: ul. Fabryczna 8/4, 15-483 Białystok,

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Syndyka oraz pod nr tel. 695 299 158.


Hit Counter provided by laptop reviews