Ogłoszenie dotyczące sprzedaży całego przedsiębiorstwa „GEMARK” sp. z o.o.

„GEMARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

POLHURT Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomży przy ul. Towarowej 4, tel. 695 299 158,

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości i nieruchomość upadłej spółki.

Na przedmiot sprzedaży składają się:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Giętkie gm. Biała Piska (numer ewidencyjny 119/33; KW OL1P/00036101/3) za cenę nie niższą niż 54.899,25 zł,

- poszczególne ruchomości wchodzące w skład środków trwałych – szczegółowy wykaz znajduje się w Biurze Syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204 lub na stronie www.biurosyndyka.net.

Oferty nabycia należy składać w biurze syndyka w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16 lok. 204, z dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu – Polhurt.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego „TOMS” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Sienkiewiczach oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych 80.778,53 zł za cenę nie niższą niż 80.778,53 zł.
Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie TOMS – PRZETARG – należy składać w Biurze Syndyka, przy ul Legionowej 14/16, lok. 204, 15-099 Białystok.

Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.


Hit Counter provided by laptop reviews